Kuidas on vene keeles härra? Keelevara
Avalehekülg > Uudised > 2004 arhiiv
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Muudatuste ajalugu : Meediakajastused : 2004 : 2005 : 2006

Uudised

Pressiteated

15. detsember 2004

Keelevara kogus testperioodiga üle 6000 kasutaja

Eesti esimese Internetipõhise professionaalsete sõnastike ja leksikonide keelekeskkonnaga Keelevara liitus kuuajalisel tasuta testperioodil üle 6000 inimese. Edaspidi saavad huvilised registreeruda Keelevara alaliseks kasutajaks.

Keelevara juhatuse esimehe Kai Vahe sõnul on huvi Keelevara vastu olnud üle ootuste suur. Suur registreerunute arv näitab, et inimestel on pidev vajadus sõnaraamatute järele. Kõige kiiremini ja mugavamalt leiab vajaliku sõna Interneti teel Keelevarast, kus on saadaval suur hulk trükis ilmunud professionaalseid sõnastikke ja leksikone ning keelespetsialistide poolt koostatud andmebaase, ütles Vahe.

Keelevara pakub kasutajatele erinevaid pakette. Näiteks 260-kroonise aastatasuga Põhipaketti kuuluvad Eesti keele sõnaraamat (ÔS), Võõrsõnastik ning erinevad Eesti-Inglise-Vene-Saksa sõnastikud. Profipakett sisaldab 25 erinevat leksikoni ja sõnaraamatut. Lisaks on eraldi paketid õpilastele, koolidele, ametnikele ja ettevõtetele. Keelevara pakettidega saab tutvuda Internetileheküljel http://www.keelevara.ee/paketid.

Keelevara sõnaraamatute valik täieneb pidevalt. Veel selle aasta lõpus loodame oma keelekeskkonda lisada kirjastuse Valgus poolt välja antud Ladina-eesti sõnaraamatu, Eesti Õiguskeele Keskuse poolt koostatud õiguskeele sõnaraamatud ja terminibaasi ESTERM, sõnas Vahe. Hetkel käivad läbirääkimised Soome-eesti suursõnastiku, prantsuse keele sõnastike jpt osas.

Keelevara keskkonna tuumaks on läbiv otsingumootor, mis võimaldab kasutajal saada soovi korral otsitud sõnale vasteid mitmest allikast. Iga päringutes kasutatud teose juures on ära toodud allikas ning lühike teose tutvustus, mis lihtsustab kasutaja valikuid ning tagab usaldusväärsuse.

Keelevara loodi 2004. aasta aprillis Eesti Keele Sihtasutuse, kirjastuse TEA, IT visionääri Linnar Viigi, bioinformaatiku Jaak Vilo ning arvutuslingvist Indrek Heina poolt, et luua tänapäevane, erinevaid võimalusi pakkuv keelekeskkond, mis abistab erinevate elualade inimesi nende töös ja keeleõppes.

Internetipõhise keelekeskkonnaga saab liituda Keelevara koduleheküljel www.keelevara.ee.

Lisainformatsioon:
Linnar Viik, Keelevara nõukogu esimees, tel 513 5555
Kai Vahe, Keelevara juhatuse esimees, tel 502 9035

Pressiteade: 20. oktoober 2004

Keelevara alustab avaliku proovimisega.

Tänasest on kõikidele huvilistele testimiseks avatud Internetipõhine keelekeskkond Keelevara (www.keelevara.ee). Keelevara on Eesti esimene professionaalsete ja usaldusväärsete sõnastike ja leksikonide kogum Internetis.

Uudsessse keelekeskkonda on koondatud nii eesti kui ka muukeelsed sõnastikud, leksikonid ning muud keelekasutuse abivahendid. Kasutatavate allikate hulk täieneb pidevalt. Modernne keelekeskkond on loodud keelespetsialistide ning infotehnoloogide koostöös, erilist tähelepanu on pööratud nii kasutajamugavusele, eri sõnastike koondamise tehnilisele küljele kui ka kasutatud päringutehnoloogia kiirusele ja kvaliteedile.

Kui seni Internetis saadaolevad sõnastikud on juhuslikud, piiratud sõnavaraga ning kasutajal puudub teave allika kohta, siis Keelevaras on kättesaadavad oma ala professionaalide poolt koostatud ning enamikus ka paberkujul ilmunud sõnastikud ja leksikonid, ütles Keelevara nõukogu liige, Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrop.

Keelevara keskkonna tuumaks on läbiv otsingumootor, mis võimaldab kasutajal saada soovi korral otsitud sõnale vasteid mitmest allikast. Iga päringutes kasutatud teose juures on ära toodud allikas ning lühike teose tutvustus, mis lihtsustab kasutaja valikuid ning tagab usaldusväärsuse.

Avalik tasuta prooviperiood kestab kaks nädalat, mille jooksul loodetakse kasutajatelt saada väärtuslikku tagasisidet. Alates novembrist saavad huvilised registreeruda Keelevara alaliseks kasutajaks.

Lisainfo:
Linnar Viik Keelevara nõukogu esimees.
Urmas Sutrop- Keelevara nõukogu liige.

Pressiteate koostas: Kai Vahe, Keelevara tegevjuht, tel 6 442 044.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ