Mis on Nigeeria pealinn? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Tulekul > K.J. Peterson
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud

K. J. Petersoni sõnastik

Sõnastik laiendab tavaarusaama Kristian Jaak Petersonist kui luuletajast ja eesti keelele "igaviku lauljast", sobides heaks aluseks eesti keele uurijatele, keda huvitab K. J. Petersoni või tema kaasaegsete eesti keel.

Sisaldab kogu sõnavara, mida K. J. Peterson kasutas oma eestikeelses ilukirjanduslikus loomingus. Et tekst oleks võimalikult autentne, on arvesse võetud ka luuletaja enda käega tehtud parandusi, samuti on muutmata jäetud tema kirjaviis. Sõnastik sisaldab ainult eestikeelseid sõnu (välja on jäetud tsitaadid eri keeltest).

Sõnastik on koostatud poolautomaatselt arvutisse sisestatud tekstide põhjal.

Sõnastikku kuulub kaks omavahel seotud osa: põhisõnastik ja sõneindeks. Põhisõnastikus esitatakse enam-vähem tänapäevane märksõna, mille juures on üles loetud sõnavormid, nagu nad K. J. Petersoni tekstides esinevad. Sõneindeks sisaldab kõiki eraldi kirjutatud teksti-sõnavorme koos sagedusandmete ja viidetega põhisõnastiku märksõnale.

Märksõnu on kokku 1108, erinevaid K. J. Petersoni sõnavorme on kokku 2278. Kokku on tekstides 7700 sõna.

Bibliograafiline kirje:

IAAK. Kristian Jaak Peterson 200 = IAAK. Kristian Jaak Peterson: aus Anlass seines 200. Geburtstages. Eesti Keele Instituut, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 425 lk.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ