Kas armast või armsat? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Eesti-saksa pöördp.
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Eesti-saksa sõnaraamatu pöördpäring

Sõnastiku pöördpäring tähendab seda, et otsitakse selliseid märksõnaartikleid, kus sisestatud otsisõna esineb originaalsõnastiku vastete ja näidete ning fraseoloogia tõlgete seas. Teisisõnu, tehes pöördpäringut eesti-saksa sõnastikus, kuvatakse kasutaja poolt määratud (eeldatavasti saksakeelse) otsisõna esinemised eesti-saksa sõnastikus.

Märkus: pöördpäring eesti-saksa sõnastikus ei tee sellest sõnastikust veel saksa-eesti sõnastikku. Pöördpäringu tulemusena leitud märksõnaartiklid näevad välja nagu eesti-saksa sõnastiku artiklid (s.t märksõna on eestikeelne). Puuduvad artiklid, mis saksa-eesti sõnastikus olemas oleksid, eesti-saksa omas aga pole: näiteks omaette artiklid saksa keele nimisõnaartiklite 'der', 'die', 'das' kohta.

Eesti-saksa sõnaraamat

35 000 märksõna
765 lehekülge

Eesti-saksa sõnaraamatul on lihtne ja kasutajasõbralik ülesehitus, see sõnaraamat sobib nii heale keeleoskajale kui algajale. Sõnavaravalikul on lähtutud tegelikust keelekasutusest, seetõttu on sõnaraamatus uusim eesti ja saksa sõnavara, palju on kõnekeelseid väljendeid ja käibefraase. Põhiterminid on antud kõikidelt elualadelt (nt. arvutid ja Internet, majandus jms). Märksõnade juurde on lisatud kõige olulisem grammatiline info: tegusõnadel nende abitegusõna, osutus ebareeglipärasusele ja vajadusel rektsioon, nimisõnadel sugu ja mitmus. Sõnaraamatu kasutajale on suureks abiks ka märksõna järel olevad märgendid, mis viitavad kasutusalale ja stiilile.

Lisaosas:

ebareeglipärased tegusõnad

Bibliograafiline kirje: Eesti-saksa sõnaraamat. Tõlkija: Maie Lepp. Toimetajad: Karsten Brüggemann, Anu Schulz, Tea Vassiljeva. Keeletoimetajad: Lea Ellert, Ruth Mägi.
TEA Kirjastus, Tallinn, 2003

©2004 - 2009 Keelevara OÜ