Kas korstent või korstnat? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Eesti-saksa
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Eesti-saksa sõnaraamat

35 000 märksõna
765 lehekülge

Eesti-saksa sõnaraamatul on lihtne ja kasutajasõbralik ülesehitus, see sõnaraamat sobib nii heale keeleoskajale kui algajale. Sõnavaravalikul on lähtutud tegelikust keelekasutusest, seetõttu on sõnaraamatus uusim eesti ja saksa sõnavara, palju on kõnekeelseid väljendeid ja käibefraase. Põhiterminid on antud kõikidelt elualadelt (nt. arvutid ja Internet, majandus jms). Märksõnade juurde on lisatud kõige olulisem grammatiline info: tegusõnadel nende abitegusõna, osutus ebareeglipärasusele ja vajadusel rektsioon, nimisõnadel sugu ja mitmus. Sõnaraamatu kasutajale on suureks abiks ka märksõna järel olevad märgendid, mis viitavad kasutusalale ja stiilile.

Lisaosas:

ebareeglipärased tegusõnad

Bibliograafiline kirje: Eesti-saksa sõnaraamat. Tõlkija: Maie Lepp. Toimetajad: Karsten Brüggemann, Anu Schulz, Tea Vassiljeva. Keeletoimetajad: Lea Ellert, Ruth Mägi.
TEA Kirjastus, Tallinn, 2003

©2004 - 2009 Keelevara OÜ