Kuidas tervitada võõrapäraselt? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Teosed > Väike Murdesõnastik
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Väike murdesõnastik

(EKI, 1982-1989, toimetanud Valdek Pall; koostanud A. Haak, E. Juhkam, M. Kallasmaa, A. Kask, V. Lonn, E. Niit, P. Norvik, V. Oja, P. Raud, E. Ross, A. Sepp, J. Simm, J. Viikberg)

Annab ülevaate eesti rahvakeele sõnavara rikkusest. Siit näeb, mis sõnad eesti murretes üldse esinevad ja kus, s.t millistes Eesti kihelkondades neid tarvitatakse. Sõnade tähendust aitab mõista murdesõna kirjakeelne tõlge või osutus tema tähenduspiirkonnale, eraldi on välja toodud murdesõnade vähem tuntud tähendusi.

Sõnavaliku ja näitestiku aluseks on mitmed vanad ja uuemad sõnavara originaalkogud. Eesti murrete sihipärast kogumist alustas Emakeele Selts 1922. a, algul F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatu järgi, hiljem mõistelise küsitluskava järgi. Alates 1940. a on Emakeele Seltsi üleskutsel murdesõnu kogunud väga paljud inimesed üle kogu Eesti.

Sõnaraamatu on koostanud EKI leksikograafid.

Sõnaraamatut saab kasutada tasuta Keelevaras.

Bibliograafiline kirje:

Väike murdesõnastik I-II. Keele ja Kirjanduse Instituut (prg Eesti Keele Instituut). Tallinn 1982-1989.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ