Kuidas on vene keeles härra? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Ladina-eesti Õigussõnastik
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat

Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat esitab ja kirjeldab slängisõnu 152 eri teemal. Samad sõnad on loetletud alfabeetilises registris. Sõnaraamat on varustatud eesti-, inglise- ja soomekeelse eessõnaga. Sõnaraamatu on illustreerinud Hillar Mets.

Autori sissejuhatus.

Mai Loog. Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat. Laduda antud 21.12.90. Trükkida antud 21.01.1991. Trükiarv 2000. Formaat 60x90/16. Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.

Bibliograafiline kirje: Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat. Tln.: Mai Loog, 1991, 176 lk., 14 ill.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ