Kuidas on Elevandiluuranniku õige nimetus? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Seletussõnaraamat
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat

Väga mahukas esimene kogu tänapäeva eesti keelt põhjalikult kirjeldav sõnaraamat. Asendamatu tugi eesti sõnade tähenduste mõistmiseks ja uurimiseks. Iga sõna kohta antakse rikkalikult infot: seletatakse sõna tähendusi ja tähendusvarjundeid, stiilinüansse ja grammatilisi iseärasusi, tähistatud on eriala- ja slängisõnad, hulganisti esitatakse kasutusnäiteid - peamiselt tänapäeva keelest, aga ka vanemast pruugist - sh tsitaate, vanasõnu ja fraseoloogiat.

Eesti keele ja eestlaste jaoks on see sõnaraamat sama tähtis kui inglaste "Oxford Dictionary of English" või soomlaste "Nykysuomen sanakirja" koos oma arvukate uustrükkidega.

Seni ilmunud osa (A-unelus) sisaldab üle 120 000 märksõna. Ilmub vihikute kaupa (ilmunud 23, kokku 26 vihikut), valmib 2007. a. Kokku umbes 140 000 märksõna.

Sõnaraamatu aluseks on EKI kirjakeele arhiiv (kogutud 1960-1990), mida uuemal ajal jõudsalt täiendab elektrooniline keelevara (korpused, Internet). Sõnaraamatu on koostanud EKI leksikograafid.

Bibliograafiline kirje:

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat I-. Eesti Keele Instituut (end Keele ja Kirjanduse Instituut). Tallinn, 1988-.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ