Mis on Nigeeria pealinn? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > ÕS 1999
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999

Kirjakeele sõnaraamat - hõlmab kirjakeele kui üldrahvalikult kasutatava ja ühtseima keelekuju sõnavara.

Tänapäeva eesti keele sõnaraamat - kajastab seda keelt, mida me praegu räägime ja kirjutame.

Normisõnaraamat - sisaldab praegusi keelenorme ning juhatusi ja soovitusi, kuidas kasutada head, selget ja väljendusrikast keelt.

Universaalne sõnaraamat - sisaldab keeletarvitajaile vajalikke andmeid sõnade õigekirja, õigehäälduse, käänamise ja pööramise, sõnade liitmise ja tuletamise, tähenduse, erialasse või allkeelde kuuluvuse ning lauses teiste sõnadega seostumise kohta.

Sõnaartikleid on umbes 50 000, kuid need sisaldavad veel rohkesti liitsõnu ja tuletisi, mis on märksõnadena esile toomata - kokku on sõnu ligi 130 000.

Sõnaraamatu lõpus on valimik kohanimesid (üle 4000) ja teisekeelsete nimede hääldamise juhised (26 keelt, sh kreeka ja vene nimede ladina tähestikus kirjutamise tabelid). Sõnaraamatu on koostanud Eesti Keele Instituudi keelekorraldajad.

Bibliograafiline kirje:

Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999. Toimetanud Tiiu Erelt. Eesti Keele Instituut. Tallinn, 1999.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ