Mis vahe on sõnadel kestvus ja kestus? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Õpilase ÕS
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Õpilase ÕS

Põhikooli õigekeelsussõnaraamat, milles on 22 000 eesti kirjakeele sõna, kohanime ja lühendit.

Põhisõnavara normid: sõnade õigekiri, õigehääldus, käänded, pöörded ja võrdlusastmed, liitmine ja tuletamine, tähendused.

Lihtsa ülesehituse tõttu sobib sõnaraamat igale õppurile alates sellest, kes on alles lugema ja kirjutama õppinud, ning lõpetades sellega, kes on põhikooli tarkusi selgeks saamas. "Õpilase ÕSi" põhjal saab õpetada, mida tähendab sõnaraamat, kuidas sealt sõnu üles leida ja nende kohta tarvilikku teada saada. Kes on kirjakeele tuuma selgeks saanud, võib gümnaasiumis kasutada juba rikkamat, aga keerulisemat "Eesti keele sõnaraamatut ÕS 1999".Ühiskonna üldist keelekasutuse taset arvestades poleks paha, kui "Õpilase ÕSist" värskendaksid oma keeletarkust ka sekretärid, reklaamikirjutajad, ajakirjanikud, poliitikud või teised lihtsama sõnaraamatu vajajad. Sõnaraamatu on koostanud Eesti Keele Instituudi keelekorraldajad.

Bibliograafiline kirje:

Tiiu Erelt, Tiina Leemets. Õpilase ÕS. Eesti Keele Instituut. Tallinn, 2004.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ