Kumb on pikem, süld või jalg? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Poeetilised
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Nimisõna poeetilised sünonüümid

Regivärssides on silmapaistvalt oluliseks võtteks põhivärsi nimisõna asendamine paralleelvärsis mingi teise, nimisõnaga. Sõnastik seostab need nimisõnad omavahel: põhivärsi nimisõna juures on ära toodud tema kõik poeetilised sünonüümid, mis asendavad teda paralleelvärssides täies mõistemahus. Sõnastik hõlmab ainult ülekantud tähenduses kasutatud nimisõnu (hanineiu; leivapuuader), samuti omalaadseid paarissõnu (masajalga marjukene tähenduses 'laps'). Välja on jäänud tavalised sünonüümid, millel ülekandelisus puudub (emamemm; huntsusi). Iga sünonüümi kohta on toodud värsinäited koos allikaviidetega.

Sõnastiku on koostanud akadeemik Juhan Peegel, kes on avalikkusele tuntud kui ajakirjandusteadlane ja kirjanik. Tema salaarm on olnud regilaul, mille keelt on ta käsitlenud oma kandidaaditöös ja mille poeetikat kirjeldab käesolev sõnastik.

Bibliograafiline kirje:

Peegel, Juhan. Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides. Teine, läbi vaadatud ja ühtlustatud trükk. Eesti Keele Instituut, Eesti Teaduste Akadeemia, Emakeele Selts. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ