Kas tunned kaslasi? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Ladina-eesti sõnastik
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Ladina-eesti sõnaraamat

Teine, parandatud ja täiendatud trükk
u. 1000 lk, hulgaliselt väljendeid ja lausenäiteid

Richard Kleisi, Ülo Torpatsi, Lalla Grossi ja Heinrich Freymanni koostatud ladina eesti sõnaraamat ilmus 1986. a. Sõnaraamatu teine, parandatud ja täiendatud trükk on ette valmistatud Tartu Ülikooli klassikaliste filoloogide töögrupi poolt (kokku 19 inimest). Eesmärgiks oli olemasoleva sõnavara ja tähenduste ning fraseoloogia kontrollimine, täiendamine ja parandamine ning uute märksõnade lisamine. Tunduvalt on suurenenud märksõnade ning tähenduste ja fraseoloogilise ainestiku maht, lisandunud on suur valimik kesk- ja hilisladina sõnu ja tähendusi, mida esmatrükis ei leidu. Kokku on lisandunud u. 13 000 märksõna. Sõnaraamatu lõppu on lisatud olulisel määral täiendatud valik ladina lühendeist, täiendatud ülevaade ladina keele grammatikast ning rooma kalendrist.

Ilmumisaeg: september 2002

Kõva köide
165 x 240

©2004 - 2009 Keelevara OÜ