Kas konstanteerima või konstateerima? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Eesti-vene majandus
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Eesti-vene majandussõnastik

Eesti-vene majandusterminoloogia sõnaraamat on kaheköitelise Eesti vene, vene eesti majandussõnastiku esimene köide. See on esimene mahukam majandusalane sõnaraamat Eestis, mis aitab eesti keelt kõneleval majandusspetsialistil-ärimehel toime tulla vene turul ja vastupidi. Sõnastik sisaldab erialatermineid erinevatest majandusvaldkondadest, ühtekokku 4566 märksõna, millele lisadub 14550 alamärksõna ja väljendit ning 202 ühendverbi. Sõnavalikul on autor lähtunud aastatepikkusest töökogemusest tulevaste majandusspetsialistide keeleõpetajana, mis on võimaldanud koondada majandusterminoloogia eraldi vihikutesse. Käesolev väljaanne on vihikute täiendatud koondvariant. Samuti on autor kasutanud olemasolevaid eesti vene sõnaraamatuid, majandusterminoloogia sõnastikke ja eesti keele sõnaraamatut. Sõnaraamat erineb Eestis ilmunud terminoloogiasõnastikest oma akadeemilisuse poolest, sisaldades märksõnadele ja nende vene vastetele lisatud grammatilist infot ning rikkalikult teavet sõnakasutuse kohta.

Et sõnastiku adressaadiks on eeskätt vene keelt kõnelev tulevane majandusspetsialist, kelle majandusalase eesti keele oskus on ebapiisav edukaks suhtluseks eriala valdkonnas, on selle koostamisel püütud arvesse võtta just ülalmainitud sihtgrupi vajadusi. Sõnaraamatu sõnaartikli e. pesa moodustavad valdavalt liitsõnad, sõnaühendid, pikemad fraasid või terved laused, mis illustreerivad sõna eri tähendusi ja nende varjundeid. Sõnaartikli lõpetavad fraseoloogilised väljendid, mis on esindatud valikuliselt.

Käesolev sõnaraamat on püüdnud arvestada uusi majandusreaalsusi ja neid kajastavat majandusterminoloogiat. Samas on peetud vajalikuks kajastada ka termineid majandusajaloo varasalvest. Samuti on huvipakkuvad erinevused eesti ja vene majandusruumis. Sõnaraamat ei hõlma kaugeltki kogu majandusterminoloogiat, mis areneb ja muutub iga päev. Ent on kindlasti tänuväärne abivahend majanduseriala õppivatele üliõpilastele ja seda õpetavatele õppejõududele.

Bibliograafiline kirje

Eesti-vene majandussõnastik. Eve Raeste. Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu 2003.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ