Millist leiba süüakse mujal? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Eesti-vene
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Eesti-vene sõnaraamat

Mahukas tõlkesõnaraamat, sisaldab tänapäeva eesti keele üldsõnavara ja hulgaliselt termineid. Suurt tähelepanu on pööratud eesti ja vene keele tähenduserisustele, grammatilist infot antakse nii eesti märksõnade kui ka nende vene tõlkevastete kohta.

Seni ilmunud osa (A-Pyrrhos) sisaldab üle 40 000 märksõna. Ilmub köidete

kaupa (ilmunud 3, kokku 5 köidet), valmib 2007. a. Kokku umbes 70 000 märksõna.

Sõnavaliku ja näitestiku aluseks on "Eesti kirjakeele seletussõnaraamat". Sõnaraamatu on koostanud EKI leksikograafid.

Bibliograafiline kirje:

Eesti-vene sõnaraamat I-. Eesti Keele Instituut (end Keele ja Kirjanduse Instituut). Tallinn, 1997-.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ