Kas järele või järgi? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > Inglise-eesti masintõlke sõnastik
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Inglise-eesti masintõlkesõnastik

Inglise-eesti masintõlkesõnastik erineb mõnevõrra traditsioonilistest kakskeelsetest sõnastikest. Märksõna taga puuduvad sellised tavapärased atribuudid nagu hääldus ja sõnaliik, ka pole sõnaühendeid ja väljendeid üritatud liigitada ja koondada mõne teise märkõna alla. Kui inglise märksõnal on mitu sõnaliiki, eristab vasterühmi semikoolon. Formaat on valitud selline, et see sobiks kokku www.freelang.net muukeelsete sõnastikega ning võimaldaks perspektiivis tõlkida vahenduskeelte abil. Vastete osas on autor püüdnud olla võimalikult lakooniline. Ideaalis on ühel ingliskeelselt sõnal üks ja täpne eestikeelne vaste, puuduvad kaudsemalt seotud sünonüümid, täpsustused jms selgitav materjal. Sulgudes leidub sõna tähenduse selgitusi, nt päevkraad (kütte mõõtühik), eriala- ja kasutuskoha märgendeid, nt (Am), (omaduss), lahtikirjutusi Tom (= Thomas) jm kasutajale vajalikku.

Sõnastikus on hetkel üle 85000 märksõna ja vastete paari ning seda täiendatakse ja parandatakse pidevalt. Koostaja Indrek Hein.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ