Kuidas on Elevandiluuranniku õige nimetus? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Eesti-inglise asjaõigussõnastik
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Eesti-inglise asjaõigussõnastik

Andres Aule "Eesti - inglise asjaõigussõnastik"

Ca 3700 märksõna
Ca 1500 nende märksõnade abil moodustatavat väljendit

"Eesti-inglise asjaõigussõnastik" (täiendatud versioon) käsitleb vara ja varaliste suhetega seotud terminoloogiat ja sõnavara. Raamatut koostades on autor lähtunud eelkõige asjakohaste õigusaktide terminoloogiast, arvestades tänapäeva eesti õiguskeele ja tõlke olusid ja vajadusi.

Terminid ja sõnavara on valitud järgmistest valdkondadest:

 • asjaõiguse praktika ja teooria,
 • pärimisõigus,
 • pankrotiõigus,
 • perekonnaõigus,
 • laeva asjaõigus,
 • planeerimise ja ehituse õiguslikud aspektid,
 • maa hindamine ja kinnistamine,
 • maakorraldus ja maakasutus,
 • omandireform,
 • vara maksustamine,
 • kinnisvaratehingud,
 • veekogude ja metsaga seotud õigusküsimused,
 • varaga seotud küsimusi käsitlevate õigusaktide ametlikud nimetused.

Põgusamalt on kajastatud Eesti õiguse, eelkõige tsiviilõiguse üldosa termineid, varaliste suhetega seotud võlaõiguse osa termineid, intellektuaalomandiga seotud termineid, vara kindlustamist ning Eesti riigiasutuste nimesid.

Eesti-inglise asjaõigussõnastik sobib igasuguste varaliste suhetega seotud dokumentide jm tekstide tõlkimiseks.

Bibilograafiline kirje:

"Eesti-inglise asjaõigussõnaraamat" Koostanud: Andres Aule
Avaldatud: Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2000
Litsents: Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2005

©2004 - 2009 Keelevara OÜ