Mis vahe on sõnadel kestvus ja kestus? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Sõnastikud > ESTERM
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud
Sõnaraamatud ja leksikonid : Paketid : Tulekul : Millist paketti valida?

Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaas ESTERM

EÕKK terminibaasis ESTERM on hoolikalt talletatud Keskuse avamisest peale tehtud terminoloogiatöö tulemused üle 50 000 mõiste inglise ja eesti keeles. EÕKK põhiülesandeks on olnud tõlkida väga suures mahus EL ja eesti õigusakte ning kuna tõlgete korrektsuse ja õigsuse tagatiseks on põhjalik terminoloogiline uurimistöö, on see töö olnud tõlkeprotsessi üheks tähtsamaks osaks. Erialaterminitele vastete leidmisel on pidevalt konsulteeritud ministeeriumide ja riigiametite spetsialistidega kui ka oma ala heade tundjatega teadus- ja haridusasutustest ning ettevõtetest, ühtekokku sadade erialaekspertidega. Kanada ekspertide abiga igati ISO standarditele vastavaks kujundatuna on see terminibaas leidnud tunnustust terminoloogiatöö tegijate poolt üle maailma.

Päevas tehakse EÕKK kodulehel terminibaasis üle 10 000 päringu, mis näitab üliaktiivset kasutust kõigi vähegi tõlkimisega kokkupuutuvate inimeste poolt nii Eestis kui välismaal.

Andmebaasi täiendatakse jooksvalt uute terminitega, millega EÕKKs tegeldakse tõlkimise raames (välislepingud, konventsioonid ja eesti seadused) ning mida Eesti valitsusasutused Keskuselt küsivad. Samuti on pärast 1. maid 2004 ESTERMis talletatud kõik terminid, mida Keskusel on palunud uurida EL komisjoni, nõukogu ja parlamendi tõlkijad.

©2004 - 2009 Keelevara OÜ